NA STRÁNKE SA PRACUJE

Kalma a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel Sa, vložka š. 2647/B • IČO 35804891 • DIČ: SK2021559529

Tel.: +421 5341 7683, +421 5341 6285 • E-mail: kalma@kalma.sk